კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
პლასტმასის სატუმბი
5
9909 ბოთლის სარეცხი ჯაგრისი
2.5
70135 ტარი ჯაგრისის
1.5
70130 ჯაგრისი
2.9
70259 ჯაგრისი აბლაბუდის, ტარით
7
ჯაგრისი იატაკის საწმენდი, უხეში ტარით
5.6
70158 ჯაგრისი იატაკის,უხეში

ტარის გარეშე

4.9
70066 ჯაგრისი მანქანის სარეცხი

ტარის გარეშე

6.2
70118 ჯაგრისი მილის მისაერთებლით ტარით
6.2
70007 ჯაგრისი უნიტაზის საწმენდი
4.3
70067 ჯაგრისი ჭურჭლის და ხელსაბანის
2.8
28 თებერვალი 2024
My status