კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
70164 აქანდაზი
3
70015 აქანდაზი გრძელტარიანი
5.5
ეზოს ცოცხი უტარო
9
70038 ცოცხი ბუნებრივი
8.1
70048 ცოცხი აქანდაზით 22 სმ
15.5
ცოცხი ვიეტნამის
8.8
03 ივნისი 2023
My status