კომპანია

 

ჩვენი კომპანიის ძირითადი საქმიანობა საოფისე ქაღალდის (A4, 80გრ) და საკანცელარიო აქსესუარების იმპორტი და მისი შემდგომი რეალიზაციაა, კომპანია ახორცილებს საბითუმო და საცალო გაყიდვებს დედაქალაქსა და  საქართველოს რეგიონებში ადგილზე მიტანით.

 

ისეთი ცნობილი ბრენდები, როგორიცაა Multioffice–ი დამატებით რეკლამირებას არ საჭიროებენ. და მაინც, ჩვენის მხრივ, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია გამოვყოთ, პროდუქციის ხარისხობრივი უპირატესობის 2 ძირითადი მახასიათებელი, რაც განპირობებულია ქაღალდის წარმოებაში ახალი ე.წ. TRUTONE ტექნოლოგიის დანერგვით ჩვენი პარტნიორი მწარმოებელი კომპანიის მიერ; კერძოდ.

 

შეფუთვაში ქაღალდის მტვერის მინიმალური ოდენობა, რაც ამცირებს თქვენი საოფისე ტექნიკის ნაადრევად ცვეთა-დაზიანების ალბათობას.

ასევე, ქაღალდი არ ხასიათდება გადამეტებული ე.წ. საშრობის ეფექტით. რაც 10-12% ით ამცირებს ტონერის ხარჯვას

კომპანია GramPak Georgia ორიენტირებულია მომსახურებისა და ხარისხის მაღალ სტანდარტზე,  ჩვენ მზად ვართ გავითვალისწინოთ და/ან განვიხილოთ თქვენი პრეტენზიები და საქმიანი წინადადებები.

03 ივნისი 2023
My status